Roční hlášení.cz

Hlášení odpadů – firmy

Hlášení o produkci a nakládání pro firmy

Ať jste podnikatel, nebo firma jakékoli velikosti, to, zda musíte zpracovat roční hlášení za produkci a nakládání s odpady, nezáleží na počtu zaměstnanců nebo na výši obratu, ale na tom, zda jste překročili limity uvedené v zákoně. Jaké jsou tyto limity? Nejčastěji překračovaný limit je 600 kg nebezpečného odpadu za rok. Druhý limit je 100 tun ostatních odpadů za rok. Ale pozor, pokud neprodukujete nebezpečné odpady, ale máte více provozoven, které produkují například komunální odpad, může se stát, že překročíte i 100 tun ostatních odpadů – počítá se totiž za všechny provozovny dohromady.

Kdo patří mezi nejčastější ohlašovatele ročního hlášení za nakládání s odpady

Mezi nejčastější firmy, které mají povinnost podávat roční hlášení, spadají autoservisy, čerpací stanice, nemocnice, výrobní závody, továrny, tiskárny, galvanizovny, sklářské podniky, stavební firmy a mnoho dalších.

Kdo další musí podávat roční hlášení za odpady?

Ať jste se v tomto výčtu našli, nebo ne, záleží pouze na tom, zda jste v loňském roce vyprodukovali více než 600 kg nebezpečného odpadu nebo více než 100 tun ostatních odpadů. Pokud ano, roční hlášení za produkci a nakládání s odpady musíme zpracovat a zaslat. Ale nebojte, od toho jsme tady my. Stačí vyplnit poptávkový formulář a v něm vyplnit pár informací o Vaší firmě, nahrát podklady – kopie vážních lístků, přepravních dokladů apod… a o zbytek už se postaráme my. S ročním hlášením za odpady nemusíte mít žádné starosti – vyplňte poptávkový formulář na zpracování ročního hlášení za odpady klidně hned teď!