Roční hlášení.cz

Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v roce 2022 za rok 2021 dle nového zákona o odpadech

Roční hlášení o produkci s odpady dle nového zákona o odpadech

 

Roční hlášené o produkci odpadů za rok 2020 (podané v roce 2021)

Dle nového zákona č. 541/2020 a uvedeného přechodného ustanovení se za kalendářní rok 2020 podává hlášení o produkci a nakládání s odpady v celém rozsahu podle dosavadní právní úpravy tedy dle přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., a zákonů 185/2001. Sb. a 25/2008 Sb.

Roční hlášené o produkci odpadů za rok 2021 (podané v roce 2022)

Nový zákon o odpadech č. 541/2020Sb. přináší několik zásadních a důležitých změn. Nově se roční hlášení o produkci odpadů budou moc zpracovávat a ohlašovat až do 28. února následujícího roku (původně do 15. února). Za rok 2021 je tedy potřeba roční hlášení o produkci a nakládání s odpady podat nejpozději 28. února 2022 (28. 2. 2022).

Limit pro zpracování ročních hlášení od roku 2021 / 2022

Další novinkou je, že se zvýší limit, od kdy jste povinni roční hlášení zpracovat a podat. Nově až po překročení 600 kg nebezpečných odpadů (původně 100 kg) za kalendářní rok nebo 100 t ostatních odpadů, zde se limit nezměnil. Pozor, nejedná se o 600 kg nebo 100 t odpadu za jednu provozovnu, ale za součet všech vašich provozoven pod jedním IČ. Pokud tedy máte více provozoven, je potřeba veškeré odpady sečíst a zjistit, zda se vás povinnost zpracovat a podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady týká nebo ne.

 

Vedení průběžné evidence odpadů od roku 2021

Patříte mezi firmy, které zvýšený limit na 600 kg nebezpečných odpadů vyřadil z povinnosti zpracovávat a podávat roční hlášení? Přesto je potřeba vést průběžnou evidenci odpadů. Tuto povinnost má každá firma a v případě kontroly se právě touto průběžnou evidencí odpadů prokážete, že nespadáte do povinnosti k podání ročního hlášení.

Jak zpracovat a podat roční hlášení o produkci a nakládání s odpady v roce 2022?

Nevíte si rady? Nebaví vás stále sledovat nové zákony o odpadech a učit se nové postupy? Nechte si pomoc a nechte roční hlášení za odpady zpracovat odborníky. Stačí když vyplníte náš poptávkový formulář zde: poptávka a nahrajete nám tam podklady a plnou moc. O vše ostatní ohledně ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady se postaráme my, tým RočníHlášení.cz