Roční hlášení.cz

Hlášení o odpadech

Kdo musí podávat hlášení o produkci a nakládání s odpady?

Každý živnostník, firma nebo obec, která vyprodukovala nebo nakládala s více než 100 kg nebezpečného nebo s více než 100 tunami ostatního odpadu za loňský rok, je povinna zpracovat a zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady do ISPOP, a to do 15. února následujícího roku.

Zpracujeme a podáme roční hlášení odpadů za Vás

A od toho jsme tady my. Pokud už dál nechcete řešit, jak se roční hlášení odpadů podává, stačí vyplnit poptávkový formulář, předat nám podklady a už se o nic nemusíte starat. Vše uděláme a zpracujeme za vás.

Pokud Vás přece jen zajímá více informací o ročních hlášení za odpady, čtěte dál

Chtěli bychom připomenout, že povinnost podávat hlášení mají i některé firmy, které měly méně než 100 kg nebezpečných odpadů za rok, resp. méně než 100 tun ostatních odpadů za rok. Jedná se o firmy, které jsou oprávněné krajským úřadem k nakládání s odpady. Takové firmy musí roční hlášení za odpady podávat do ISPOP každý rok.

Co je to vlastně ISPOP?

ISPOP – integrovaný registr znečišťování životního prostředí. Jednoduše řečeno to jsou internetové stránky, kam se posílají zpracovaná hlášení. Do ISPOPu nejdříve nahlíží ORP – úřady obcí, pod které územně spadáte, a mají odbor životního prostředí. Ty zkontrolují podaná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady a v případě, že je vše v pořádku, pošlou je dále na Ministerstvo životního prostředí a dále jsou předány do databází krajských úřadů. Kromě odpadů se do ISPOP posílají i hlášení o znečištění ovzduší, odběr a vypouštění vod apod…
Systém ISPOP začal fungovat v roce 2012 a přinesl zásadní změnu v postupu ohlašování produkce a nakládání s odpady. Od tohoto roku se tato roční hlášení za odpady podávají pouze elektronicky.
Pokud byste chtěli nahlédnout přímo do zákona a zjistit, jak se má roční hlášení za odpady zpracovat a ohlašovat, vyhledejte si zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. A zákon č. 25/2008 Sb.

Z čeho se při ročním hlášení odpadů vychází? Každá firma, která nakládá s odpadem nebo ho produkuje, si musí evidovat veškeré odvozy těchto odpadů. Z těchto dokladů se vychází při zpracování ročního hlášení. Tyto doklady při likvidaci nebezpečných odpadů se nazývají OLNO – ohlašovací list pro přepravu nebezpečných věci a dodací listy. Další doklady u ostatních odpadů jsou průvodky odpadů, vážní lístky, dodací listy a v některých případech i faktury, například u komunálního odpadu.

Shrnutí – roční hlášení o odpadech

Kdo má povinnost podávat roční hlášení za odpady?

Nad 100 kg nebezpečného
Nad 100 tun ostatního
Oprávněné osoba k nakládání s odpady od krajského úřadu

Kam se posílá roční hlášení za odpady?

Pouze do ISPOP

Do kdy roční hlášení za odpady zaslat?

Vždy do 15. února následujícího roku

Nezapomeňte, že na to nejste sami. Stačí vyplnit pár základních údajů, následně oskenovat nebo ofotit doklady o likvidaci odpadů a my už vše uděláme za vás.