Vyberte stránku

Ceník

Prohlídněte si ceny našich služeb

Ceník za zpracování ročního hlášení za nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky 383/2001 Sb., a zákonů 185/2001. Sb. A 25/2008 Sb., do ISPOP

Malý živnostník nebo malá firmy – 1 až 3 odvozy za rok – 2500 Kč

Každá další provozovna:1250 Kč

Zpracování průběžné evidence: 900 Kč/provozovna

Výkaz statistiky pro ČSÚ: 500 Kč/firma

Větší živnostník nebo firma – 3 až 10 odvozů za rok – 3900 Kč

Každá další provozovna: 2250 Kč

Zpracování průběžné evidence: 1100 Kč/provozovna

Výkaz statistiky pro ČSÚ: 800 Kč/firma

Velká firma nebo oprávněná osoba – víc než 10 svozů za rok – od 5000 Kč

Bude posouzeno individuálně dle dodaných podkladů

Zpracování průběžné evidence: 1800 Kč/provozovna

Výkaz statistiky pro ČSÚ: 1200 Kč/firma

Hlášení si pro svoji potřebu můžete stáhnout zdarma na našem webu nebo Vám za 190 Kč pošleme doporučeně originál.